Gói cao cấp

Gói thángGói năm (save 30%)

Các gói cao cấp bao gồm:

Tìm kiếm Email theo tên miền

Tìm kiếm thông tin doang nghiệp


Team subscription


Bạn có thể chia sẻ tài khoản của bạn với bao nhiêu người tuỳ thích với 0đ phụ phí.

Custom plans


Nếu bạn muốn một gói cực lớn, vượt ra ngoài nhưng gọi mặc định của chúng tôi? vui lòng liên hệ trực tiếp để chúng tôi có thể hỗ trợ riêng với nhiều ưu đãi dành riêng cho bạn.Liên hệ chúng tôi.

Như thế nào được tính là một request tại congty.io ?

Tìm kiếm công ty
kêt quả tìm kiếm khi bạn nhập vào một tên công ty.
Tìm kiếm email
kết quả tìm kiếm khi bạn nhập vào một tên miền.